ỐNG LỒNG LM-TU320N

198,000 

In stock

Ống lồng đầu cốt LM-TU320N
Kích thước ống : Φ2.0mm / Dùng cho dây lõi 0.2 ~ 0.55mm2
Chiều dài : 100 met / cuộn 
Sử dụng cho các máy in ống : Brother PT-E800T / Brother PT-E850TKW / Canon MK-1100 / MK-1500 / MK-2000 / MK-2500 / MK-2600 / MAX LM-380A / LM-390A / LM-550A …

Các kích thước ống lồng phi từ 1.5 → 10.0 (LM-TU315N  –  LM-TU3100N) 

Mã hàng

Thông số chi tiết 

Kích thước

LM-TU315N

Ống lồng LM-TU315N (1.5mm, 100m/cuộn )
cho dây lõi : 0.2 ~ 0.55mm2

Phi 1.5

LM-TU320N

Ống lồng LM-TU320N (2.0mm, 100m/ cuộn)
cho dây lõi : 0.2 ~ 0.55mm2

Phi 2.0

LM-TU325N

Ống lồng LM-TU325N (2.5mm, 100m/ cuộn)
cho dây lõi : 0.5 ~ 0.75mm2

Phi 2.5

LM-TU332N

Ống lồng LM-TU332N (3.2mm, 100m/ cuộn)
cho dây lõi : 0.75 ~ 1.5mm2

Phi 3.2

LM-TU336N

Ống lồng LM-TU336N (3.6mm, 100m/ cuộn)
cho dây lõi : 1.5 ~ 2.5mm2

Phi 3.6

LM-TU342N

Ống lồng LM-TU342N (4.2mm, 100m/ cuộn)
cho dây lõi : 2.5 ~ 4mm2 

Phi 4.2

LM-TU346N

Ống lồng LM-TU346N (4.6mm, 85m/ cuộn)

Phi 4.6

LM-TU352N

Ống lồng LM-TU352N (5.2mm, 65m/ cuộn)
 cho dây lõi : 4.0 ~ 6.0mm2 

Phi 5.2

LM-TU360N

Ống lồng LM-TU360N (6.0mm, 45m/ cuộn)
cho dây lõi : 4.0 ~ 6.0mm2 

Phi 6.0

LM-TU364N

Ống lồng LM-TU364N (6.4mm, 40m/ cuộn)
cho dây lõi : 6.0 ~ 10.0mm2 

Phi 6.4

LM-TU370N

Ống lồng LM-TU370N (7.0mm, 40m/ cuộn)
cho dây lõi : 8.0~ 14.0mm2 

Phi 7.0

LM-TU380N

Ống lồng LM-TU380N (8.0mm, 35m/ cuộn)
cho dây lõi : 10.0~ 16.0mm2

Phi 8.0

LM-TU390N

Ống lồng LM-TU390N (9.0mm, 30m/ cuộn)
cho dây lõi : 16.0~ 25.0mm2

Phi 9.0

LM-TU3100N

Ống lồng LM-TU3100N (10.0mm, 30m/ cuộn)
cho dây lõi : 25.0~ 35.0mm2

Phi 10.0

Menu

Ong Long Lm Tu320n 40cfk

ỐNG LỒNG LM-TU320N