CASIO XR-18X1 / CHỮ ĐEN NỀN TRONG 18MM

In stock

  • Tape Casio XR-18X1 – Khổ rộng nhãn 18mm
  • Black on Clear  – Chữ đen , nền trong
  • Chiều dài chuẩn 8m
  • Sử dụng cho các loại máy in nhãn Casio Label IT
Danh mục:

  • Tape Casio XR-18X1 – Khổ rộng nhãn 18mm
  • Black on Clear  – Chữ đen , nền trong
  • Chiều dài chuẩn 8m
  • Sử dụng cho các loại máy in nhãn Casio Label IT

Menu

Casio Xr 18x1 Chu Den Nen Trong 18mm 29295

CASIO XR-18X1 / CHỮ ĐEN NỀN TRONG 18MM