CASIO XR-24X1 / CHỮ ĐEN NỀN TRONG 24MM

In stock

  • Tape Casio XR-24X1 – Khổ rộng nhãn 24mm
  • Black on Clear  – Chữ đen , nền trong
  • Chiều dài chuẩn 8m
  • Sử dụng cho các loại máy in nhãn Casio Label IT
Danh mục:

  • Tape Casio XR-24X1 – Khổ rộng nhãn 24mm
  • Black on Clear  – Chữ đen , nền trong
  • Chiều dài chuẩn 8m
  • Sử dụng cho các loại máy in nhãn Casio Label IT

Menu

Casio Xr 24x1 Chu Den Nen Trong 24mm Tnhy7

CASIO XR-24X1 / CHỮ ĐEN NỀN TRONG 24MM