DC-2554500 Nhãn máy Dymo LW 25mm x 54mm x 500 nhãn

In stock

Dymo LabelWriter Return Address Labels

  • Kích thước nhãn cắt sẵn – Decal LW :

                   25mm x 54mm x 500 labels/roll 

  • Hàng nhập khẩu nguyên hộp .
  • Nhãn tương thích cho các loại máy in nhãn Dymo LabelWriter : Dymo LabelWriter 310, 320, 330, 330 Turbo, 400, 400 Turbo, 400 Twin Turbo, 400 Duo, 450, 4XL, Seiko SLP Pro, SLP 200, 220, 240, 420, 430, 440, 450
Danh mục:

Dymo LabelWriter Return Address Labels

  • Kích thước nhãn cắt sẵn – Decal LW :

                   25mm x 54mm x 500 labels/roll 

  • Hàng nhập khẩu nguyên hộp .
  • Nhãn tương thích cho các loại máy in nhãn Dymo LabelWriter : Dymo LabelWriter 310, 320, 330, 330 Turbo, 400, 400 Turbo, 400 Twin Turbo, 400 Duo, 450, 4XL, Seiko SLP Pro, SLP 200, 220, 240, 420, 430, 440, 450

Menu

Dc 2554500 Dymo Lw 25mm X 54mm

DC-2554500 Nhãn máy Dymo LW 25mm x 54mm x 500 nhãn