DC 368925 – Large Standard Address Labels 36 x 89mm

In stock

DYMO Large Standard Address Labels for LabelWriter 

  • Nhãn decal cắt sẵn kích thước :

                      Large Standard Address Labels for DYMO

  • Kích thước nhãn cắt sẵn – Decal LW :

                     36mm x 89mm x 25m (  260 labels/roll )

  • Hàng nhập khẩu nguyên hộp .
  • Sử dụng cho các loại máy in nhãn Dymo LabelWriter
Mã hàng:   DC368925 Danh mục:

DYMO Large Standard Address Labels 

  • Nhãn decal cắt sẵn kích thước :

                       Large Standard Address Labels for DYMO

  • Kích thước nhãn cắt sẵn – Decal LW :

                     36mm x 89mm x 25m (  260 labels/roll )

  • Hàng nhập khẩu nguyên hộp .
  • Sử dụng cho các loại máy in nhãn Dymo LabelWriter 310, 320, 330, 330 Turbo, 400, 400 Turbo, 400 Twin Turbo, 400 Duo, 450, 4XL, Seiko SLP Pro, SLP 200, 220, 240, 420, 430, 440, 450 …


Menu

Dc 368925

DC 368925 - Large Standard Address Labels 36 x 89mm