DC-288925 / Standard Address Labels – 28mm x 89mm

In stock

DYMO Address Labels for LabelWriter DC-288925 / LW-99010 / S0722370
  • Nhãn decal cắt sẵn kích thước :
                       Standard Address Label for DYMO
  • Kích thước nhãn cắt sẵn – Decal LW :
                   28mm x 89mm x 130 labels/roll 
  • Hàng nhập khẩu nguyên hộp .
  • Nhãn tương thích cho các loại máy in nhãn Dymo LabelWriter
Mã hàng:   DC288925 Danh mục:


DYMO Address Labels for LabelWriter

  • Nhãn decal cắt sẵn kích thước :

                       Standard Address Label for DYMO

  • Kích thước nhãn cắt sẵn – Decal LW :

                   28mm x 89mm x 130 labels/roll 

  • Hàng nhập khẩu nguyên hộp .
  • Sử dụng cho các loại máy in nhãn Dymo LabelWriter 310, 320, 330, 330 Turbo, 400, 400 Turbo, 400 Twin Turbo, 400 Duo, 450, 4XL, Seiko SLP Pro, SLP 200, 220, 240, 420, 430, 440, 450 …


Menu

Dc 288925 Nhan In Dymo 28mm X 89mm 0qd0u

DC-288925 / Standard Address Labels - 28mm x 89mm