LW-99010 / S0722370 – Nhãn Dymo 28mm x 89mm

In stock

DYMO Address Labels for LabelWriter LW-99010S0722370
  • Nhãn decal cắt sẵn kích thước :
                       Standard Address Label for DYMO
  • Kích thước nhãn cắt sẵn – Decal LW :
                   28mm x 89mm x 130 labels/roll 
  • Hàng nhập khẩu nguyên hộp .
  • Nhãn tương thích cho các loại máy in nhãn Dymo LabelWriter
Mã hàng: LW99010 Danh mục:

 Nhãn giấy LW-99010S0722370

DYMO Address Labels for LabelWriter

  • Nhãn decal cắt sẵn kích thước :

                       Standard Address Label for DYMO

  • Kích thước nhãn cắt sẵn – Decal LW :

                   28mm x 89mm x 130 labels/roll 

  • Hàng nhập khẩu nguyên hộp .
  • Sử dụng cho các loại máy in nhãn Dymo LabelWriter


Menu

Dymo Lw 99010

LW-99010 / S0722370 - Nhãn Dymo 28mm x 89mm