LW-99012 / S0722400 – Nhãn Dymo 36mm x 89mm

In stock

  • DYMO Large Standard Address Labels for LabelWriter 

  • Kích thước nhãn cắt sẵn – Decal LW :

                     36mm x 89mm x  260 labels/roll  

  • Hàng nhập khẩu nguyên hộp .

  • Nhãn sử dụng  cho các loại máy in nhãn Dymo LabelWriter .

Mã hàng:   LW99012 Danh mục:


DYMO Large Standard Address Labels  for LabelWriter LW-99012 / S0722400 

  • Nhãn decal cắt sẵn kích thước :

                       Standard Address Label for DYMO

  • Kích thước nhãn cắt sẵn – Decal LW :

                     36mm x 89mm x 25m (  260 labels/roll )

  • Hàng nhập khẩu nguyên hộp .
  • Sử dụng cho các loại máy in nhãn  Dymo LabelWriter 310, 320, 330, 330 Turbo, 400, 400 Turbo, 400 Twin Turbo, 400 Duo, 450, 4XL, Seiko SLP Pro, SLP 200, 220, 240, 420, 430, 440, 450 …


 

Menu

Dymo Lw 99012

LW-99012 / S0722400 - Nhãn Dymo 36mm x 89mm