DC-22225 / Nhãn 38mm dùng cho máy Brother QL-700 / QL-800 / QL-810W / QL-820NW / QL-720NW / QL1050 / QL-1060N /QL-1100 / QL-1110N / TD-2020 / TD-2130N / TD-4000

In stock

  • Nhãn decal in liên tục 38mm 

  • Continuous Length Label for QL

  • Kích thước nhãn : 38mm x 30.48m

  • Hàng nhập khẩu nguyên hộp

  • Sử dụng cho các loại máy in nhãn Brother QL-700 / QL-800 / QL-810W / QL-820NW / QL-720NW / QL1050 / QL-1060N /QL-1100 / QL-1110N / TD-2020 / TD-2130N / TD-4000…

 
 

Mã hàng:   DC22225 Danh mục:

  • Nhãn decal in liên tục

  • Continuous Length Label for QL

  • Kích thước nhãn : 38mm x 30.48m

  • Hàng nhập khẩu nguyên hộp

  • Sử dụng cho các loại máy in nhãn Brother QL-700 / QL-800 / QL-810W / QL-820NW / QL-720NW / QL1050 / QL-1060N /QL-1100 / QL-1110N / TD-2020 / TD-2130N / TD-4000…

 
 

Menu

Dc 22225

DC-22225 / Nhãn 38mm dùng cho máy Brother QL-700 / QL-800 / QL-810W / QL-820NW / QL-720NW / QL1050 / QL-1060N /QL-1100 / QL-1110N / TD-2020 / TD-2130N / TD-4000