DC-22210 / Nhãn 29mm dùng cho máy Brother QL-700 / QL-800 / QL-810W / QL-820NW / QL-720NW / QL1050 / QL-1060N /QL-1100 / QL-1110N / TD-2020 / TD-2130N / TD-4000

In stock

  • Nhãn decal in liên tục – Continuous Length Label for QL

  • Kích thước nhãn : 29mm x 30m

  • Hàng nhập khẩu nguyên hộp

  • Sử dụng cho các loại máy in nhãn Brother QL-700 / QL-800 / QL-810W / QL-820NW / QL-720NW / QL1050 / QL-1060N /QL-1100 / QL-1110N / TD-2020 / TD-2130N / TD-4000…

Mã hàng:   DC22210 Danh mục:

  • Nhãn decal in liên tục / Continuous Length Label for QL

  • Kích thước nhãn : 29mm x 30m

  • Hàng nhập khẩu nguyên hộp

  • Sử dụng cho các loại máy in nhãn Brother QL-700 / QL-800 / QL-810W / QL-820NW / QL-720NW / QL1050 / QL-1060N /QL-1100 / QL-1110N / TD-2020 / TD-2130N / TD-4000…

 

Menu

Dc 22210

DC-22210 / Nhãn 29mm dùng cho máy Brother QL-700 / QL-800 / QL-810W / QL-820NW / QL-720NW / QL1050 / QL-1060N /QL-1100 / QL-1110N / TD-2020 / TD-2130N / TD-4000