RD-S01C2 / NHÃN GIẤY LIÊN TỤC RD 102MM X 42.8MET

In stock

Nhãn RD dùng cho máy Brother TD series  – RD Label for TD series

Black on White (chữ đen nền trắng)

Nhãn giấy liên tục dùng In hóa đơn, thông tin hàng hóa & sản phẩm…

Kích thước : 102mm x 42,8met

Thích hợp cho các máy in nhãn dòng Brother TD-2130N ,TD-2020 , TD-4000..

Nhãn RD dùng cho máy Brother TD series  – RD Label for TD series

Black on White (chữ đen nền trắng)

Nhãn giấy liên tục dùng In hóa đơn, thông tin hàng hóa & sản phẩm…

Kích thước : 102mm x 42,8met

Thích hợp cho các máy in nhãn dòng Brother TD-2130N ,TD-2020 , TD-4000…..

 

RD dle-cut  length  labels

Color

Size 

Model

Qty

Black/White

102mm×152mm

RD-S02C1

270pcs/roll

Black/White

102mm×50mm

RD-S03C1

810pcs/roll

Black/White

76mm×26mm

RD-S04C1

1500pcs/roll

Black/White

51mm×26mm

RD-S05C1

1500pcs/roll

       

RD contlnuous length labels

Black/White

102mm×42.8m

RD-S01C2

 
       

RD detachable thermal label

Black/White

62mm×29mm

RD-FL06C3

1500pcs/roll

Menu

Rd S01c2 Nhan Giay Lien Tuc Rd 102mm X 428met It8mk

RD-S01C2 / NHÃN GIẤY LIÊN TỤC RD 102MM X 42.8MET