DK-11241 / Nhãn 102mm X 152mm dùng cho máy BrotherQL1050 / QL-1060N /QL-1100 / QL-1110N / TD-4420

In stock

Nhãn vận chuyển DK-11241 – Large White Shipping Labels 

Black on White (chữ đen nền trắng)

Kích thước : 102mm x 152mm , 200 labels/roll .

Thích hợp cho các máy in nhãn dòng Brother QL/TD 

Nhãn vận chuyển lớn được cắt sẵn có thể được sử dụng để hiển thị Logo , ​​mã vạch, thông tin khách hàng hoặc thông tin giao hàng...
Mã hàng:   DK11241 Danh mục:

Nhãn vận chuyển DK-11241 – Large White Shipping Labels 

Black on White (chữ đen nền trắng)

Kích thước : 102mm x 152mm , 200 labels/roll .

Thích hợp cho các máy in nhãn dòng Brother QL/TD 

Nhãn vận chuyển lớn được cắt sẵn có thể được sử dụng để hiển thị Logo , ​​mã vạch, thông tin khách hàng hoặc thông tin giao hàng...


Menu

Dk 11241 Nhan Van Chuyen Kich Thuoc 102mm X 152mm Bu5iz

DK-11241 / Nhãn 102mm X 152mm dùng cho máy BrotherQL1050 / QL-1060N /QL-1100 / QL-1110N / TD-4420