DC-11201 / Nhãn 29mm x 90mm dùng cho máy Brother QL-700 / QL-800 / QL-810W / QL-820NW / QL-720NW / QL1050 / QL-1060N /QL-1100 / QL-1110N / TD-2020 / TD-2130N / TD-4000

In stock

  • Nhãn decal cắt sẵn kích thước

  • Kích thước nhãn : 29mm x 90mm x 400 nhãn ( 400 labels/roll )

  • Hàng nhập khẩu nguyên hộp / Nhãn địa chỉ dùng để in: nhãn địa chỉ , nhãn gửi thư, tem nhãn chuyên dụng cho máy pha sơn vi tính …

  • Sử dụng cho các loại máy in nhãn Brother QL-700 / QL-800 / QL-810W / QL-820NW / QL-720NW / QL1050 / QL-1060N /QL-1100 / QL-1110N / TD-2020 / TD-2130N / TD-4000…

Mã hàng:   DC11201 Danh mục:

  • Nhãn decal cắt sẵn kích thước

  • Standard Address Label for Brother QL

  • Kích thước nhãn : 29mm x 90mm x 400 nhãn ( 400 labels/roll )

  • Hàng nhập khẩu nguyên hộp / Nhãn địa chỉ dùng để in: nhãn địa chỉ , nhãn gửi thư, tem nhãn chuyên dụng cho máy pha sơn vi tính …

  • Sử dụng cho các loại máy in nhãn Brother QL-700 / QL-800 / QL-810W / QL-820NW / QL-720NW / QL1050 / QL-1060N /QL-1100 / QL-1110N / TD-2020 / TD-2130N / TD-4000…

Menu

Dc 11201

DC-11201 / Nhãn 29mm x 90mm dùng cho máy Brother QL-700 / QL-800 / QL-810W / QL-820NW / QL-720NW / QL1050 / QL-1060N /QL-1100 / QL-1110N / TD-2020 / TD-2130N / TD-4000