RD-S05C1 / NHÃN BẾ SẴN RD 51MM X 26MM X 1500PCS/ROLL

In stock

Nhãn RD dùng cho máy Brother TD series  – RD Label for TD series

Black on White (chữ đen nền trắng)

Nhãn giấy bế sẵn kích thước dùng In hóa đơn, thông tin hàng hóa & sản phẩm…

Kích thước : 51mm x 26mm , 1500 labels/roll .

Thích hợp cho các máy in nhãn dòng Brother TD-2130N ,TD-2020 , TD-4000…

Nhãn RD dùng cho máy Brother TD series  – RD Label for TD series

Black on White (chữ đen nền trắng)

Nhãn giấy bế sẵn kích thước dùng In hóa đơn, thông tin hàng hóa & sản phẩm…

Kích thước : 51mm x 26mm , 1500 labels/roll .

Thích hợp cho các máy in nhãn dòng Brother TD-2130N ,TD-2020 , TD-4000…..

Bảng mã nhãn RD : 

RD dle-cut  length  labels

Color

Size 

Model

Qty

Black/White

102mm×152mm

RD-S02C1

270pcs/roll

Black/White

102mm×50mm

RD-S03C1

810pcs/roll

Black/White

76mm×26mm

RD-S04C1

1500pcs/roll

Black/White

51mm×26mm

RD-S05C1

1500pcs/roll

       

RD contlnuous length labels

Black/White

102mm×42.8m

RD-S01C2

 
       

RD detachable thermal label

Black/White

62mm×29mm

RD-FL06C3

1500pcs/roll

 

Rd S05c1 Nhan Be San Rd 51mm X 26mm X 1500pcsroll Oif7h

RD-S05C1 / NHÃN BẾ SẴN RD 51MM X 26MM X 1500PCS/ROLL