DC-22205 / Nhãn 62mm dùng cho máy Brother QL-700 / QL-800 / QL-810W / QL-820NW / QL-720NW / QL1050 / QL-1060N /QL-1100 / QL-1110N / TD-2020 / TD-2130N / TD-4000

In stock

  • Nhãn decal in liên tục – DC-22205
  • Continuous Length Label for QL
  • Kích thước nhãn : 62mm x 30.48m
  • Hàng nhập khẩu nguyên hộp .
  • Sử dụng cho các loại máy in nhãn Brother QL-700 / QL-800 / QL-810W / QL-820NW / QL-720NW / QL1050 / QL-1060N /QL-1100 / QL-1110N / TD-2020 / TD-2130N / TD-4000…

  • Nhãn decal in liên tục –  Continuous Length Label for QL
  • Kích thước nhãn : 62mm x 30.48m
  • Hàng nhập khẩu nguyên hộp .
  • Sử dụng cho các loại máy in nhãn Brother QL-700 / QL-720NW / QL-810 /QL-810W /QL-820NWB / QL-1050 / QL-1060N / QL-1100 / QL-1110NW… 

 

Menu

Dc 22205

DC-22205 / Nhãn 62mm dùng cho máy Brother QL-700 / QL-800 / QL-810W / QL-820NW / QL-720NW / QL1050 / QL-1060N /QL-1100 / QL-1110N / TD-2020 / TD-2130N / TD-4000