DC-11208 / Nhãn 38mm x 90mm dùng cho máy Brother QL-700 / QL-800 / QL-810W / QL-820NW / QL-720NW / QL1050 / QL-1060N /QL-1100 / QL-1110N / TD-2020 / TD-2130N / TD-4000

In stock

Nhãn địa chỉ chuẩn DC11208 – Standard Address Label for QL
Black on White (chữ đen nền trắng)
Kích thước : 38mm x 90mm , 400 labels/roll .
Nhãn địa chỉ dùng để in: nhãn địa chỉ , nhãn gửi thư, tem bao bì hàng hóa , tem nhãn phụ …
Thích hợp cho các máy in nhãn dòng Brother QL Brother QL-700 / QL-800 / QL-810W / QL-820NW / QL-720NW / QL1050 / QL-1060N /QL-1100 / QL-1110N / TD-2020 / TD-2130N / TD-4000

Menu

Dc 11208

DC-11208 / Nhãn 38mm x 90mm dùng cho máy Brother QL-700 / QL-800 / QL-810W / QL-820NW / QL-720NW / QL1050 / QL-1060N /QL-1100 / QL-1110N / TD-2020 / TD-2130N / TD-4000